ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกูโบร์บาโงป่าว-จืองาบาลิง หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
246
20 เม.ย. 2564
2 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคูระบายน้ำ หมู่ที่ 2,4,5,6 ตำบลบือมัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
194
18 ม.ค. 2564
3 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตะโล๊ะเลาะ-นาเตย หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
249
09 ธ.ค. 2563
4 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตะโล๊ะเกี๊ยะกาปง หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
201
08 ธ.ค. 2563
5 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบีเจาะห์ฆาบูห์ – ตะโล๊ะเกี้ยะ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
181
08 ก.พ. 2563
6 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ณ สายบ้านตะโล๊ะเลาะ หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
314
06 ก.พ. 2563
7 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างขุดลอกคูระบายน้ำ ณ สายกลาง บ้านบือมัง หมู่ที่ 2 ตำบลบือมัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
173
10 ม.ค. 2563
8 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างขุดลอกคูระบายน้ำ ณ สายตาดีกา บ้านปีแย๊ะ หมู่ที่ 6 ตำบลบือมัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
141
10 ม.ค. 2563
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างขุดลอกคูระบายน้ำ สายหน้า อบต.บือมัง – โรงเรียนบ้านปงตา หมู่ที่ 5 ตำบลบือมัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
156
06 ม.ค. 2563
10 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยกูโบร์โต๊ะเย๊าะ – บาเละฮีเล บ้านบือมัง หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
177
03 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9