ข่าวสาร
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
เรื่อง : ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างขุดลอกคูระบายน้ำ ณ สายกลาง บ้านบือมัง หมู่ที่ 2 ตำบลบือมัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
  รายละเอียด :

 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างขุดลอก

คูระบายน้ำ ณ สายกลาง บ้านบือมัง หมู่ที่ 2

ตำบลบือมัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 มกราคม. 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 172 คน