ข่าวสาร
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
เรื่อง : ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบีเจาะห์ฆาบูห์ – ตะโล๊ะเกี้ยะ หมู่ที่ 4
  รายละเอียด :

ประกาศราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายบีเจาะห์ฆาบูห์ – ตะโล๊ะเกี้ยะ หมู่ที่ 4 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 180 คน