ข่าวสาร
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
เรื่อง : ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ณ สายบ้านตะโล๊ะเลาะ หมู่ที่ 1
  รายละเอียด :

 ประกาศราคากลาง

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

ณ สายบ้านตะโล๊ะเลาะ หมู่ที่ 1

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 313 คน