ข่าวสาร
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
เรื่อง : ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคูระบายน้ำ หมู่ที่ 2,4,5,6 ตำบลบือมัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
  รายละเอียด :

 ประกาศราคากลาง

โครงการขุดลอกคูระบายน้ำ

หมู่ที่ 2,4,5,6 ตำบลบือมัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 มกราคม. 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 193 คน