ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
50
04 เม.ย. 2565
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
35
31 มี.ค. 2565
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง เรื่อง เชิญชวนยื่นซองเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลูโบ๊ะดอเซ็ง หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
15 มี.ค. 2565
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง เรื่อง เชิญชวนยื่นซองเสนอราคาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงเรียนบ้านปงตา หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
41
15 มี.ค. 2565
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
07 มี.ค. 2565
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง เรื่อง เชิญชวนยื่นซองเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาเละฮูลู หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
21 ก.พ. 2565
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
04 ก.พ. 2565
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปี ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
41
10 ม.ค. 2565
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
06 ม.ค. 2565
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
04 ม.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8