ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์โครงการบริการรับชำระภาษีถึงบ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
32
21 มี.ค. 2565
2 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
39
18 มี.ค. 2565
3 สื่อแอนิเมชันอินโฟกราฟิกประชาสัมพันธ์ เรื่อง ภาษีป้าย
52
14 มี.ค. 2565
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
27
11 มี.ค. 2565
5 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ดาวน์โหลดเอกสาร
44
01 มี.ค. 2565
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง ดาวน์โหลดเอกสาร
72
24 ก.พ. 2565
7 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
30
14 ก.พ. 2565
8 งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง ดาวน์โหลดเอกสาร
98
21 ม.ค. 2565
9 ผู้สนใจเข้ารับการฝึกกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยคนพิการ ระดับพื้นฐาน พ.ศ2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
78
14 ม.ค. 2565
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง เรื่อง กำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
76
12 ม.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36