ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์โครงการบริการรับชำระภาษีถึงบ้าน
  รายละเอียด :

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง

เรื่อง  ประชาสัมพันธ์โครงการบริการรับชำระภาษีถึงบ้าน
(ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 60 คน