กิจกรรมเด่น
กิจกรรม : บือมัง ปลอดบุหรี่

รายละเอียด :
    

 องค์บริหารส่วนตำบลบือมัง กำหนดให้อาคารสำนักงาน อาคารอื่นใดในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สาธารณะในพื้นที่ตำบลบือมัง เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย ห้ามมิให้มีการสูบหรี่เด็ดขาดทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ รวมถึงการเข้าใช้สถานที่ของบุคคลภายนอก ในการจัดกิจกรรมหรือจัดงานตามประเพณี ต้องปฏิบัติตามพรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ผูัใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับตามที่กฎหมายกไหนด

 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564    อ่าน 44 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**