กิจกรรมเด่น
กิจกรรม : โครงการบือมังรวมใจ หยุดภัยโควิด-19


รายละเอียด :
    

 

 

     องค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.บือมัง จึง

จัดทำโครงการบือมังร่วมใจ หยุดภัยโควิด-19 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลบือมังสามารถป้องกันตนเองไม่ให้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ได้ตามแนวทางมาตรการและประกาศของจังหวัดยะลาและกระทรวงสาธารณสุข

วัตถุประสงค์                          

  1 ประชาชนมีความรู้เรื่องอาการของโรคการป้องกันโรค COVID-19

   2 เพื่อให้ประชาชนปฏิบัติตามหลักเว้นระยะห่างทางสังคม สวมหน้ากากอนามัย และล้างมือได้ถูกต้อง    

กลุ่มเป้าหมาย

     ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ตำบลบือมัง จำนวน 6,346 คน

- กิจกรรมที่ 1 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ความรู้ ตรวจสอบมาตรการป้องกัน ในแหล่งชุมชน ตลาด บ้านเรือน

- กิจกรรมที่ 2 แนะนำวิธีการล้างมือที่ถูกต้อง วิธีการเลือกซื้อเจลแอลกอฮอล์ที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ การสวมหน้ากากผ้า หน้ากากอนามัยได้ถูกต้อง เพื่อเกิดประสิทธิภาพในการป้องกันโรค

 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564    อ่าน 36 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**